+420 724 009 238 hello@martalenarczyk.com

Zásady ochrany osobních údajů a cookies

 

Prohlédli jste se zde, protože jste zvědaví, jak budu zpracovávat vaše data. Prohlédli jste se zde, protože jste zvědaví, jak budu zpracovávat vaše data.
Vaše údaje zpracuji jako správce. Zajišťuji jejich bezpečnost. Viz moje zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie..

 

Z

Obecná informace

Používáním webu www.martalenarczyk.com vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami zásad ochrany osobních údajů a zásadami používání cookies. Používáním webu www.martalenarczyk.com souhlasíte s následujícími podmínkami zásad ochrany osobních údajů a zásad používání souborů cookie.

Tyto zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytovaných vámi jako uživatelem a soubory cookie a dalšími technologiemi, které se objevují na webových stránkách www.martalenarczyk.com.

Správcem webových stránek a osobních údajů je Marta Anna Lenarczyk, podnikající pod jménem Marta Lenarczyk, registrovaná v Praze, pod číslem ICO 06747647, dále jen Správce.
V případě jakýchkoli pochybností o ustanoveních těchto Zásad ochrany osobních údajů a Zásad cookies, kontaktujte mě (správce údajů) prostřednictvím e-mailové adresy: hello@martalenarczyk.com.

Zabezpečuji vaše osobní údaje v souladu s čl. 13 s 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95 / 46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů, označované jako GDPR).

Chci vás ujistit, že veškeré vaše osobní a adresní údaje poskytnuté na webových stránkách www.martalenarczyk.com nebudou žádným způsobem zpřístupněny ani prodány třetím osobám.

 

Jako správce osobních údajů jsem nevymenoval inspektora ochrany osobních údajů a vykonávám své vlastní povinnosti související se zpracováním osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie se mohou změnit a důvodem těchto změn mohou být: změny obecně platných právních předpisů nebo rozšíření nebo jiné změny webových stránek nebo vývoj internetových technologií. Ve spodní části stránky naleznete datum zveřejnění aktuálních zásad ochrany osobních údajů, proto je častěji kontrolujte.

Z

Za jakým účelem shromažďuji vaše osobní údaje?

Vaše údaje budou zpracovány za účelem a po dobu nezbytnou k:

1) komunikace s vámi, včetně zodpovězení otázky, kterou jste poskytli prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu atd .;
Údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce ve formě komunikace s uživateli webových stránek. Vaše údaje nebudou zpracovávány déle, než do doby, než vznesete námitku nebo do konce obchodního účelu;

2) uzavřít smlouvu, a to na dobu a k plnění smlouvy, a v případě poskytnutí dalších údajů – na základě vašeho souhlasu, až do jejího odstoupení nebo ukončení účelu podnikání.

3) plnění zákonných povinností správce (jako je vystavování a ukládání faktur)
Údaje nebudou uchovávány déle než 6 let, pokud zákon nevyžaduje delší dobu.

4) vyšetřování a obrana proti nárokům
Údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce po dobu promlčení nároků.

5) zasílání informačního zpravodaje nebo jiného marketingového obsahu obsahujícího mimo jiné informace o službách, produktech, akcích, bezplatném obsahu.
Údaje budou zpracovány na základě oprávněného zájmu správce za účelem marketingu produktů a služeb správce.
Vaše údaje nebudou zpracovávány déle, než do doby, než vznesete námitku nebo do konce obchodního účelu – podle toho, co nastane dříve.
Pro účely obchodní komunikace potřebuji váš souhlas podle čl. 10 zákona o poskytování elektronických služeb. Můžete jej kdykoli stáhnout kliknutím na odkaz v zápatí e-mailu nebo písemně na adresu uvedenou výše.

Taky,
6) pokud poskytnete souhlas, citlivé údaje týkající se vašeho zdraví
budou zpracovávány za účelem a po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a jejím řádnému plnění – do odvolání souhlasu nebo plnění smlouvy a za účelem vyšetřování a obrany proti nárokům na základě oprávněného zájmu správce o čas nezbytný k tomu nebo do vznesení oprávněné námitky;

7) pokud dáte dobrovolný souhlas, budou vaše údaje ve formě vašeho jména, příjmení a e-mailové adresy zpracovány pro účely akreditace a hodnocení kvality koučovacích služeb Mezinárodní koučovací federací se sídlem v USA pro období ne delší než 5 let nebo do odvolání Váš souhlas;

8) v případě zpracování údajů na sociálních platformách budou vaše údaje zpracovávány za účelem správy a správy webových stránek a skupin na sociálních platformách (včetně Facebooku, Instagramu), komunikace s vámi, směrování marketingového obsahu k vám na základě oprávněný zájem správce.
Tyto údaje budou zpracovány pouze v případě, že se rozhodnete stránku označit jako lajkující / zvolíte možnost Sledovat / připojit se ke skupině nebo jinak ponechat vaše data na mnou spravované platformě, např. ve formě zveřejňování příspěvků nebo komentářů. Údaje budou zpracovávány po dobu trvání webové stránky / skupiny nebo do doby, než vznesete námitku, což lze provést kliknutím na možnost „Líbí se mi“ „Sledovat“, odstraněním komentáře / příspěvku nebo jiným způsobem stanoveným v rámci platformy / stránky nebo kontaktováním mě, jak je uvedeno v bodě 1.
Chtěl bych vás informovat, že pravidla týkající se webových stránek / Fanpage / Group stanoví Správce, zatímco pravidla pro používání sociální sítě, na které je web / Fanpage / Group umístěn, stanoví subjekt spravující tyto webové stránky.

Z

Jaká jsou vaše práva?

Z
Je poskytnutí údajů nezbytné?

V případě přihlášení k odběru newsletter – poskytnutí údajů je dobrovolné. Pokud není zadána e-mailová adresa, nelze newsletter zasílat.

V případě zákazníků / potenciálních zákazníků je poskytnutí údajů dobrovolné, avšak v případě jejich neposkytnutí nebude možné uzavřít smlouvu.

Z

Komu mohu předat vaše osobní údaje ?

  • Vaše údaje poskytuji jiným subjektům, pouze pokud je to nutné.
  • V případě potřeby mohou být vaše údaje předány subjektům, se kterými spolupracuji při realizaci cílů: hostingová společnost, IT společnost / subjekt spravující web, společnost poskytující účetní a fakturační služby, společnost poskytující služby zpravodaje, externí konzultanti , smluvní subdodavatelé, právníci, právní poradci, vzdělávací platforma.
  • Pokud dáte další souhlas – vaše údaje budou také předány Mezinárodní federaci koučů  ICF za účelem ověření mé práce.
Z

Budou vaše osobní údaje přeneseny mimo EU?

Data se zpravidla nebudou přenášet mimo EU.

Pokud však budou přeneseny mimo EU, bude to založeno na vašem souhlasu, standardních smluvních doložkách nebo na jiných zárukách stanovených v GDPR.

Údaje se přenášejí do USA v souvislosti s používáním služeb Facebook / MailerLite, které se připojily k štítu na ochranu soukromí a mají odpovídající záruky ochrany údajů a mezinárodní federaci koučů ICF (pokud jste udělili další souhlas).

Z

Používám profilování?

Vaše údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem, a to ani ve formě profilování.
Z

Platná právní ustanovení v rozsahu zásad ochrany osobních údajů.

Na záležitosti, které nejsou zahrnuty, se použijí příslušná ustanovení spotřebitelského a evropského práva, zejména pak GDPR.
Z

 Zásady používání cookies

 

Z

Autorská práva.

Veškerý obsah na webu www.martalenarczyk.com  podléhá autorským právům Marta Anna Lenarczyk.

Veškerý obsah na webu www.martalenarczyk.com podléhá autorským právům Marta Anna Lenarczyk.

Marta Anna Lenarczyk nesouhlasí s kopírováním obsahu zveřejněného na webu, blogu, obchodu nebo fanpage na platformě Facebook, a to zcela nebo zčásti bez jejího výslovného předchozího souhlasu.

Výše uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou rovněž chráněny autorskými právy. Zásady ochrany osobních údajů byly vyvinuty ve spolupráci s právní poradkyní Kingou Konopelko

Z

Aktualizace.

Datum aktualizace zásad ochrany osobních údajů a zásad používání souborů cookie: 29/04/2020.