+420 724 009 238 hello@martalenarczyk.com

Jednoho dne jsem dostala otázku: snižuje čas strávený v zahraničí a počet relokace možnost psychologických krizí expatů souvisejících se ztrátou?
odpověď je ano a ne …

Proč?

1.
První počet přemístění nám umožňuje naučit se dobře organizovat, rychleji se orientovat na novém místě, lépe připravit rodinu na cestu a výzvy a imunizovat nás do určitých situací.

Je to spousta životních zkušeností a dovedností, které se vyplatí později.

Ale usnadňuje rozloučení s novými přáteli? rozloučit se s místem, životním stylem, kulturou nebo profesní pozicí?
Možná nebo ne, vše závisí na našich zdrojích, síle našich vztahů a našem duševním stavu.
Následné a následné přemístění, na rozdíl od zdání, se může stát větší výzvou … protože kolikrát můžete něco postavit od nuly …

2.
V případě přesunu na úplně nové místo z hlediska kultury – počet stěhování nás nemusí nutně připravit na kulturní šok, který můžeme pociťovat … nebo jak nás na novém místě přivítají a zda najde naši příslušnost.

3.
I v situaci, kdy rodina po sobě zanechaná v zemi potřebuje více naší pozornosti a pomoci, se další krok (i na dálku) může stát jen dalším emocionálním švihem, morálním dilematem. Je to živý stresor, sociální i prosociální.

4.
Další přemístění pravděpodobně nebude tak velkým šokem jako první, protože známe fáze samotné změny.

Potenciálně už víme, co můžeme očekávat, co můžeme ovlivnit a jak se připravit na svůj emoční výkyv.

Ale také se z roku na rok měníme, vyvíjíme se, máme systém hodnot a vlastní identitu, která je znovu testována. Můžeme se tedy připravit na ověření svého já, stejně jako na zajištění adekvátní podpory a zdrojů, fyzických i psychických, protože na to máme vliv.

Taková práce však spotřebovává obrovské energetické zdroje a je nesmírně emotivní, zabere také spoustu času a ne vždy máme všechny tyto zdroje k dispozici, zvláště když jako rodiče bojujeme se zármutkem, odloučením a lítostí našich dětí .

5.

Časté přesídlení celé rodiny znamená, že značný počet (nejčastěji) žen nenastoupí do jiného zaměstnání nebo že přijatá zaměstnání neodpovídají jejich vzdělání nebo zkušenostem.

Čím starší je migrující osoba – nejistota související s jeho vlastní budoucností a kariérním rozvojem je obrovská a šance na dobrou práci, která mu umožňuje uplatnit se v profesionální oblasti, jsou menší.
To samozřejmě neznamená, že šance na dobrou práci nebo rozvoj vlastních iniciativ jsou zcela vyloučeny, ale přesto se to stává značnou výzvou a pro některé lidi to silně narušuje sebeúctu a sebevědomí.

6.

Každé přemístění je obrovským stresujícím faktorem v každé oblasti – od biologické, přes kognitivní, emoční, sociální až prosociální. Vyžaduje hodně energie a schopnost regenerovat. Můžeme se na to připravit, ale máme vždy čas se o sebe postarat?

 

Vrátím se k tématu …