+420 724 009 238 hello@martalenarczyk.com
Prague is a woman

Prague is a woman

“Prague is a woman” is a project that has been created by Anna Trafisz from Waka Waka Fotografia with my cooperation. Ania is a polish photographer, that had been living in Prague for years. She had been photographing Polish women and whole families, she...
Čas – je to spojenec nebo nepřítel

Time – ally or enemy?

One day I got a question: does the time spent abroad and the number of removals reduce the possibility of expats’ psychological crises related to the loss? the answer is yes and no … Why? 1. The first number of relocations allows us to learn to organize...
Krize expatů – smutek po ztrátě

Krize expatů – smutek po ztrátě

Smutek po ztrátě lze charakterizovat modelem Kueblera Rosse, Bowlbyho teorie připoutání, Rundova a Hutzlerova schématu, komplexního (modernějšího) dynamického přístupu Dutra, modelu Stroebeho a Schulze nebo modelu transformace smutku v 8 krocích Schneiderova.  ...
Krize expatů – smutek po ztrátě

Crisis of expats – loss

The grief after loss can be characterized by the prism of the Kuebler Ross model, Bowlby’s attachment theories, the Rund and Hutzler scheme, the comprehensive (more modern) dynamic approach by Dutro, the Stroebe and Schulz model, or the 8-step transformation...
Krize expatů

Krize expatů

Když jsem žila mnoho let v zahraničí jako manželka expatu a emigrantka současně, zažila jsem psychologickou krizi spojenou s pocitem ztráty. Migraci expatských rodin často vnímáme jako velký úspěch. Realita však není tak barevná a prožívání krizí je běžným jevem,...