+420 724 009 238 hello@martalenarczyk.com
Crisis of expats

Crisis of expats

Having lived abroad for many years, as an expat’s wife and an emigrant mother at the same time, I experienced a psychological crisis associated with a sense of loss. We often see the migration of expat families as a great success. However, the reality is not so...
Můj příběh

Můj příběh

Žít jako expat nebyl nikdy v mých snech. Milovala jsem cestování a jako student také život v zahraničí. Milovala jsem pozorování lidí a ochutnávala jejich kulturu, ale ve svých snech jsem nikdy nebyla emigrantem … Nicméně jsem snila o cestování, pravděpodobně...
Koučka emigrantských rodin

Koučka emigrantských rodin

Proč to dělám? Proč jsem koucka expatu?  Nejprve vím, že manželé a rodiny expatu potřebují takovou podporu pro  duševní zdraví a pro  blahobyt. Nechceme být při přemisťování sami ve všem stresu, ale také jsme vděční, když se můžeme podělit o své zkušenosti z...
Expat nebo imigrant

Expat nebo imigrant

Před časem jsem se na své stránce na Facebooku zeptala, jak lidé chápou slovo expat (zkratka pro expatriate). Samotné slovo expat znamená osobu, která na určité časové období cestuje do jiné země, pracuje nebo žije.Podle Oxfordského slovníku: expat -> osoba žijící...
Expat nebo imigrant

Expat or immigrant

Some time ago I asked on my Facebook page, how people understand the word expat (short for expatriate). The word expat itself means a person who travels to another country for a certain period of time, works or lives.According to the Oxford dictionary: expat -> a...
Koučka emigrantských rodin

Why I am a coach of expats

Why I am doing it? why I am an expat coach?   First of all I know we expat spouses, expat families need such support for our mental health and for our wellbeing. we do not want to be alone in all the stress during relocation but also we are grateful when we can...