+420 724 009 238 hello@martalenarczyk.com

Proč to dělám? Proč jsem koucka expatu?

 Nejprve vím, že manželé a rodiny expatu potřebují takovou podporu pro  duševní zdraví a pro  blahobyt.

Nechceme být při přemisťování sami ve všem stresu, ale také jsme vděční, když se můžeme podělit o své zkušenosti z každodenního života v zahraničí s někým, kdo tomu rozumí!

Jsem emigrantka, máma, koucka. Pomáhat lidem je moje vášeň, vášeň vychází také z mých hlubokých životních zkušeností.

Mým posláním je pomoci všem expatským ženám a jejich rodinám vytvářet nový, hodnotný, šťastný a naplněný život bez ohledu na to, kde žijí.

Opravdu věřím v potenciál každého jednotlivce, jsem fascinována jedinečnými vlastnostmi každého člověka. Jsem daleko od zevšeobecňování, stereotypů a úsudků, protože hledám to, co je na každém člověku, kterého potkám, zvláštní a zřetelný.

Zaměřuji se na hledání rozdílů mezi jednotlivci a podporuji je při zkoumání jejich možností, skrytých zdrojů a velkého potenciálu. Součástí mé práce, která vede mě a mé klienty k rozvoji, je pozorování každého člověka jedinečného stylu, motivace, způsobu myšlení a budování vztahů.

Nabízím jednotlivcům sezení plná skutečné přítomnosti, přijetí, zvědavosti a podpory. Opravdu věřím, že mám velký talent, abych v každé osobě vytáhla to nejlepší sledováním jejich silných stránek.
Chci, aby moji klienti přijali svůj život, rostli, roztáhli křídla ve vlastních iniciativách a budovali si pohodu bez ohledu na to, kde žijí.

Také věřím v obrovskou sílu týmů. Prostřednictvím workshopů, podpůrných a mastermind skupin vytvářím skutečnou komunitu podporující seberozvoj a kreativní řešení. Hluboce věřím v sílu skupiny, skupinovou energii a úžasnou moudrost vytvořenou v týmu. Mým cílem je pomoc každému člověku ve skupině zažít úspěch.

Z vlastní zkušenosti expata vím, že přemístění se může proměnit v krizi naplněnou stresem, pocity ztracených plánů, někdy snů a strachem z přicházejících změn, zdrcujícími výzvami a každodenním životem daleko od rodiny a známé prostředí, vlastní kultura a životní styl.

Věřím však, že správná duševní podpora zen a rodin expatů může směřovat k růstu a šťastnému životu v zahraničí a současně podpořit lepší a efektivnější práci yamnestance.

Věřím, že žádný jednotlivec není plně formován, naopak každý jednotlivec je „nedokončenou prací“, živý možnostmi.