+420 724 009 238 hello@martalenarczyk.com

Když jsem žila mnoho let v zahraničí jako manželka expatu a emigrantka současně, zažila jsem psychologickou krizi spojenou s pocitem ztráty.

Migraci expatských rodin často vnímáme jako velký úspěch. Realita však není tak barevná a prožívání krizí je běžným jevem, zejména pokud jde o partnery a děti zamestnanců.

Tyto rodiny se z velké části potýkají s různými ztrátami: sny, plány, zejména s kariérou a rozvojem, vlastní iniciativy. Ale také se ztrátou v souvislosti se vztahy a kontaktem s rodinou a přáteli.

Cestování do zahraničí často bolestně ověřuje sílu stávajících přátelství. Kromě toho dochází ke konfrontaci s odlišnou kulturou a ověřováním vlastních hodnot a identity, ale také ke stanovení nových rolí nebo rekvalifikaci.

Přesídlení se proto může stát katalyzátorem krize, ale přesto má obrovský rozvojový potenciál pro jednotlivce a rodinu.

Současná pandemie navíc zvyšuje pocit nedostatečné kontroly nad životem v zahraničí, pocit ztráty bezpečí (například kvůli strachu o vlastní zdraví a péči o děti, daleko od rodiny), ale také svobodu, svobodu volby jako návrat do země, nebo vůbec svoboda pohybu kdykoli a dosažení „včas“ starým rodičům opuštěným v Polsku, Nemecku, Svedsku….

Stres z pobytu v zahraničí a prožívání současné pandemické krize způsobují velkou duševní slabost jednotlivců, ale také selhání vnímat jejich vlastní potenciál a schopnosti zvládat. Staré „nerozpracovane“ obavy se často vracejí.

Podle nejnovějšího výzkumu provedeného společností Aetna International (Expat Experience Survey 2020) více než 63% expatů prohlašuje, že pandemie vážně ovlivnila jejich duševní zdraví, a více než 53% těchto lidí by raději podstoupilo krizi a lockdown spatky v  země původu.

 

Co je to vlastně psychologická krize?

V posledních desetiletích se objevilo mnoho definic krize. Všechny však sdílejí společné prvky: 1. výskyt obtížné situace a 2. reakce na ni, lidská reakce.

Upozorňují také na skutečnost, že podstata krize není v samotné obtížné situaci, ale v subjektivní reakci člověka na situaci, v jeho subjektivním přesvědčení o nedostatku zdrojů, dostupných strategiích a možnostech řešení.

Vnímaná situace vyvolává subjektivní pocit ztráty kontroly nad vlastním životem.

Pozitivním aspektem krizí je skutečnost, že mají rozvojový potenciál. Tento potenciál uvolňuje lidská touha jednat v obtížných situacích.